Każda praca jest możliwa do wykonania, jeśli podzielić ją na małe odcinki.
Lincoln, Abraham

teleprawo.net

teleprawo@teleprawo.net   tel:523420155

O NAS | KONTAKT | POMOC

maj 2017r

Twój problem i Twoja składka służą doskonaleniu strony

Przyślij ponumerowane chronologicznie skany dokumentów otrzymanych w formacie .pdf a wysyłanych w .odt lub .doc  

Każdy raz w roku może otrzymać bezpłatnie opinie z oceną stanu prawnego problemu i sposobów jego rozwiązania, przykład w załączeniu. Treść opinii i jej szczegółowość zależy od otrzymanych materiałów tj. skanów pism, otrzymywanych w formacie .pdf a wysyłanych w edytorze tekstu, uszeregowanych chronologicznie P1, P2, P3 itd. Po opłaceniu składki można korzystać z czynnej pomocy przez rok, polegającej na redakcji pism do zarządców nieruchomości, UKE i UOKIK w sprawie dostępu lub instalacji anten, oraz do lokalnych urzędów i sądów. Pomoc obejmuje także kontrolę zgodności z prawem umów i regulaminów.

SKŁADKA ROCZNA: dla abonentów min. 60zł, dla operatorów min. 100zł. Dla osób prawnych spółek z o.o. i innych na podstawie umowy zlecenia.

PKO  I/0  Bydgoszcz  80  1020  1462  0000  7202  0239  8980
Krzysztof Gajewski/TelePrawo - składka roczna

Członkiem wspierającym może zostać osoba wnosząca roczną minimalną składkę, nie żądająca pomocy. Termin biegu rocznej opłaty zaczyna się od dnia zgłoszenia przez nią problemu do załatwienia. Każdy wnoszący składkę otrzymuje pokwitowanie drogą elektroniczną.

TelePrawo udziela e-mailem odpowiedzi na pytania związane z telekomunikacją.
Członkowie mogą liczyć na pomoc w formie opinii dla urzędów i poglądu dla sądów.

Tekst zamieszczono dnia 12 marca 2017r, ostatnie uaktualnienie wykonano dnia 12 marca 2017r.