Każda praca jest możliwa do wykonania, jeśli podzielić ją na małe odcinki.
Lincoln, Abraham

teleprawo.net

teleprawo@teleprawo.net   tel:523420155

O NAS | KONTAKT | POMOC

lipiec 2017r - styczeń 2018r

Jest to praca pionierska bo nikt dotąd nie analizował decyzji UKE, stąd proszę o wyrozumiałość i ewentualne uwagi pod jakim kątem należałoby prowadzić kolejne analizy.

Analiza decyzji UKE

sygnalizuje jedno że czas ich tworzenia jest znacznie dłuższy niż przewiduje to megaustawa w art.22.1

1. ILOŚĆ BUDYNKÓW OBJĘTYCH DECYZJAMI UKE w IVkw. 2016r

Ilość KW wymieniona w decyzji odpowiada na pewno ilości budynków, czasem jest ich więcej. ORANGE uzyskując 3 decyzje objął siecią 70 budynków. Wszyscy pozostali operatorzy uzyskanymi 19 decyzjami objęli swoimi sieciami 65 budynków. W ostatnim kwartale 2016r decyzjami objęto 139 budynków, co daje 1,5 budynku dziennie. Poniżej ilość budynków, mierzona ilością KW, przypadających na operatorów.
ORANGE 70KW | SKYNET 45KW | 3PLAY 11KW | IWACOM i GTP po 2KW | MARSNET, VECTRA, FIBERWAY, Dg-Net.pl po 1KW

Statystyczny budynek z epoki PRL to wieżowiec 80 lokali i leżowiec 4 klatkowy 50 lokali. W małych miastach budowano mniejsze budynki. Przyjmując średnią max 60 lokali w budynku oraz że na sieć światłowodową zdecyduje się max. 1/4 mieszkańców to daje max. 15 osób przyrostu abonentów dziennie. Jednak część to osoby które zrezygnowały z sieci miedzianej, stąd ilość przyrostu abonentów może być mniejsza. Są to dane optymistyczno - przypuszczalne autora do weryfikacji przez operatorów. Orientacyjny czas załatwiania decyzji: 30% w 12 miesięcy, kolejne 30% średnio 18 miesięcy, pozostałe 40% powyżej 24 miesięcy. Rekordzistą był Skynet (poz.1) oczekujący 4 lata. Na pewno ten czas jest funkcją staranności przygotowania wniosku i problemów wynikłych z oporu materii, która nie ponosząc za to żadnej kary opóźnia jak może czas wydania decyzji i przysparza roboty pracownikom UKE. Dokładny średni czas tworzenia decyzji można obliczyć z podanych dat. Data wydania decyzji jest nieco wcześniejsza niż publikacji po której szukamy decyzji na stronie.

WYSZCZEGÓLNIENIE DECYZJI Z PODSTAWOWYMI DANYMI za IV kwartał 2016r
Lp PUBLIKACJA OPERATOR WNIOSEK WŁAŚCICIEL ILOŚĆ KW TECHNOLOGIA KAUCJE
1 2016.10.12 SKYNET Sp.j. 2012.08.20 Spółdzielnia 46 Światłowód/kabel UPTkod5 16tys/1tys x46
2 2016.10.12 ORANGE 2015.10.16 Spółdzielnia 28 Modernizacja drut/FTTH 16tys/1tys x28
3 i 4 2016.10.25 3PLAY sp.z o.o. 2015.11.03 Wspólnota 1 FTTH/GPON 4tys/1tys
5 i 6 2016.10.28 3PLAY sp.z o.o. 2015.10.27 Wspólnota 1 FTTH/GPON 4tys/1tys
7 2016.11.02 3PLAY sp.z o.o. 2015.11.09 Wspólnota 3 FTTH/GPON 4tys/1tys
8 2016.11.02 IWACOM sp.z o.o. 2013.11.14 Wspólnota 1 FTTH/GPON 4tys/1tys
9 i 10 2016.11.03 3PLAY sp.z o.o.. 2015.10.27 Wspólnota 1 FTTH/GPON 4tys/1tys
11 2016.11.10 ORANGE 2015.12.02 Wspólnota 4 FTTH/GPON 4tys/1tys x4
12 2016.11.21 3PLAY sp.z o.o.. 2015.10.27 Wspólnota 1 FTTH/GPON 4tys/1tys
13 2016.11.21 MARSNET 2015.02.27 SM/WM 1 Ethernet 4tys/1tys
14 2016.11.21 VECTRA 2013.07.18 Sp z o.o. 1 FTTH/GPON 4tys/1tys
15 2016.11.28 3PLAY sp.z o.o.. 2015.08.14 Wspólnota 1 FTTH/GPON 4tys/1tys
16 2016.11.28 IWACOM sp.z o.o. 2014.02.07 Wspólnota 1 FTTH/GPON 4tys/1tys
17 2016.12.01 ORANGE 2015.09.14 Spółdzielnia 38 FTTH/GPON 16tys/1tys x4
18 2016.12.02 FIBERWAY sp.z o.o. 2015.08.10 Bikol Sp.z o.o. 1 FTTH/GPON 4tys/1tys
19 2016.12.13 Dg-Net.pl A.Jaworska 2013.02.1 Spółdzielnia 1 Światłowód/radio 4tys/1tys
20 2016.12.20 GTP sp.z o.o. 2012.02.21 Spółdzielnia 2 HCF/CATV 4tys/1tys x2
21 2016.12.20 3PLAY sp.z o.o.. 2015.10.27 Wspólnota 1 FTTH/GPON 4tys/1tys
22 2016.12.20 3PLAY sp.z o.o.. 2015.10.27 Wspólnota 1 FTTH/GPON 4tys/1tys

2. ILOŚĆ BUDYNKÓW OBJĘTYCH DECYZJAMI UKE w Ikw. 2017r


Ilość decyzji dla operatorów spadła o 10% gdyż Gmina Marki to "hot-spot". Zrezygnowano z analizy kaucji które są standardowe 1000zł od budynku i 4000zł od przyłącza a przy dużej ilości budynków 8000zł lub 16000zł. Zrezygnowano z analizy technologii gdyż 90% to FTTH/GPON a uzyskanie decyzji na inną starszą technologie należy do wypadków szczególnych przy ubogiej infrastrukturze telekomunikacyjnej budynku lub braku konkurencji. Każda decyzja zawiera obowiązek opłaty za dozór, usuwanie ewentualnych kolizji, wykonanie projektu wykonawczego i dokumentacji po wykonawczej.

WYSZCZEGÓLNIENIE DECYZJI Z PODSTAWOWYMI DANYMI za I kwartał 2017r
Lp PUBLIKACJA OPERATOR WNIOSEK WŁAŚCICIEL KW DANE O ODMOWIE i INNE
1 2017.01.03 3PLAY 2015.10.27 WM 1 Brak odpowiedzi na wniosek
2 2017.01.03 Gm.Marki 2015.11.27 GMINA 15 15 x "HOT-SPOT" zakres 200m, czas 45minut
3 2017.01.05 ORANGE 2015.06.26 SM 16 Zgoda za opłatą. Modernizacja Cu na światło. Udział PIKE
4 2017.01.13 Ostmedia 2015.11.10 SM 30 Odmowa Uchwałą SM. Kaucje 4000-8000zł
5 2017.01.17 SOFTPRO2 2015.04.20 SM 42 Odmowa bo są inne sieci. Kaucja 16000zł
6 2017.01.23 ORANGE 2015.11.30 SM 1 Zgoda za opłatą. Modernizacja Cu na światło.
7 2017.01.23 SSH 2016.08.10 SM ? Zmiana umowy usunięcie opłat
8 2017.01.24 Iwacom 2014.09.18 ZLM 1 Brak zgody. Modernizacja radio na światło
9 2017.01.30 Dolsat 2013.06.11 SM 11 Odmowa bo są inne sieci. Kaucja 8000zł
10 2017.02.09 ORANGE 2015.12.15 KSJ 1 Zgoda za opłatą
11 2017.02.09 ORANGE 2015.11.27 WM 1 Brak odpowiedzi na wnioski
12 2017.02.09 ELBONET 2016.05.16 SM 1 Odmowa bo ma udziałów poniżej 50%
13 2017.02.10 Vectra 2014.05.12 WM 1 Fiasko negocjacji.
14 2017.02.15 Itekom 2012.11.05 WM+DW 1 Fiasko negocjacji. Decyzja na radio H=3m. Instalacja budynkowa dewelopera
wymaga zawarcia odrębnej umowy. Budynek bez pozwolenia na użytkowanie.
15 2017.02.21 ORANGE 2016.02.16 SM 38 Odmowa są inni operatorzy. Modernizacji Cu na światło. Kaucja 16000zł
16 2017.02.21 MetroLine 2015.09.23 WM 1 Odmowa uchwałą WM
17 2017.02.27 ORANGE 2015.11.25 WM 1 Odmowa uchwałą WM. Modernizacja Cu na światło.
18 2017.03.01 3PLAY 2015.10.27 WM 1 Brak odpowiedzi na wniosek
19 2017.03.20 Iwacom 2014.12.15 B&P 1 Odmowa bo jest już operator a budynek jest zabytkowy
20 2017.03.27 UPC Polska 2016.02.03 WM 1 Zgoda ale zmiany w projekcie nie do akceptacji
21 2017.03.27 Multimedia 2013.07.20 WM 1 Odmowa ustna Wspólnoty


3. ILOŚĆ BUDYNKÓW OBJĘTYCH DECYZJAMI UKE w IIkw. 2017r


W kolumnie WNIOSEK po dacie złożenia wniosku podano czas jego załatwiania w miesiącach. Średnia wynosi 20 m-c, min. 6 m-c a max. 46 m-c. Ustawowy okres załatwiania 2 m-c. Widoczne duże zróżnicowanie w określaniu technologii. Nie można prowadzić negocjacji e-majlem, vide pkt.9. Ilość decyzji dla operatorów spadła o 5% gdyż 2-pozycje Gmina to "hot-spot".

WYSZCZEGÓLNIENIE DECYZJI Z PODSTAWOWYMI DANYMI za II kwartał 2017r
Lp PUBLIKACJA OPERATOR WNIOSEK WŁAŚCICIEL KW TECHNOLOGIA DANE O ODMOWIE i INNE
1 2017.04.10 Gm.Siemanowice 2016.02.11/14m GMINA 8 radio 8 x "HOT-SPOT", zakres 200m, czas 45minut
2 2017.04.10 ORANGE 2015.12.30/16m SM 11 FTTH/GPON Zgoda ale nie na taki projekt. Modernizacja sieci.
3 2017.04.24 WEKTOR 2016.08.30/8m AMW 1 RG6/światło Negocjacje bez zawarcia umowy
4 2017.04.24 TOYA 2016.10.28/6m Prezydent 2 światło Zezwolenie na mikro kanalizacje dostępu do budynków
5 2017.04.25 MULTIMEDIA 2013.07.20/45m WM 1 FTTH/PON Odmowa ustna Wspólnoty
6 2017.05.08 Gm.Szerzyny 2016.03.15/14m GMINA 6 radio 6 x "HOT-SPOT", zakres 100m, czas 45minut
7 2017.05.15 DOLNETGROUP 2016.08.08/9m WM 2 FTTH Brak zawarcia umowy
8 2017.05.19 DobryNET 2016.06.01/11m WM-ANR 1 brak tech Żądanie opłaty. Modernizacja nabytej sieci radiowej, nadziemna linia kablowa
9 2017.05.22 ORANGE 2016.01.28/16m TBS Sp.zoo 3 FTTH/GPON Żądanie opłaty. Modernizacja Cu/światłowód. E-mail nie jest dowodem negocjacji stąd brak decyzji na resztę budynków.
10 2017.05.31 ORANGE 2016.03.15/14m WM 1 FTTH Żądanie 3000zł. ...
11/12 2017.06.01 MULTIMEDIA 2013.07.20/46m WM 2 FTTH Wnioski błędnie skierowano do MZB zamiast do WM
13 2017.06.08 UPC 2016.02.16/15m SERWAR 23 HFC Brak zawarcia umowy. Spór o ilość budynków 8 czy 23.
14 2017.06.08 GeckoNET 2016.09.30/9m SM 13 FTTH Brak zawarcia umowy, żądanie opłat i podtynkowej sieci.
15 2017.06.08 MULTIMEDIA 2013.07.20/46m WM 1 FTTH Wniosek błędnie skierowano do MZB zamiast do WM
16 2017.06.08 UPC 2016.07.20/11m ANR 4 HFC Brak zawarcia umowy. Spór o możliwość korzystania z istniejącej w budynkach nie wykorzystanej instalacji.
17 2017.06.12 MetroLine 2016.01.07/18m WM 1 FTTH Brak zawarcia umowy. Żądanie instalacji podtynkowej.
18 2017.06.21 G-NET s.c. 2013.10.22/44m TAURON 500 słupy Odmowa z powodów prawnych i technicznych
19 2017.06.22 Piotr Data 2016.04.13/14m SM 6 FTTH/GPON Brak zawarcia umowy. Spółdzielnia jest operatorem a P.Data świadczy w paru budynkach usługi Wi-Fi
20 2017.06.27 UPC 2016.02.09/16m SM 57 HFC Brak zawarcia umowy. Są kable koncentryczne.
21 2017.06.29 MetroLine 2016.03.14/15m Brookstand 1 FTTH Brak zawarcia umowy

4.PODSUMOWANIE


Zdarzają się decyzje odmowne lub ograniczające dostęp do niektórych budynków jak projekt dla Stowarzyszenia tv-sat. Ich zwiastunem jest zgoda Zarządcy na dostęp ale ograniczona do korzystania z sieci istniejących w budynkach. W czasie analizy tych sieci przez UKE, wystarczy że jeden z operatorów oświadczy że ma miejsce w kanalizacji pionowej budynku lub ma sieć w identycznej technologii której część jako niewykorzystaną w 100% może udostępnić. Potem okazuje się że w określonym budynku ma jedną linie albo nic. Takie oświadczenie w wypadku Spółdzielni można próbować podważyć jako porozumienie dwóch przedsiębiorców do ograniczenia konkurencji (art.6 lub art.9 ustawy o okik) ale nie w SO Wa-wa SOKIK gdyż ten w wyroku z dnia 3.10.2016r sygn.akt XVII AmA 63/15 orzekł że w sprawach z wniosku operatora telekomunikacyjnego o dostęp do nieruchomości wyłączone jest stosowanie art.9 ust.2 pkt.5 ustawy okik. Lepiej zastosować art.2 i art.14 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jeżeli te wiadomości przekazywane do UKE są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd co koliduje z art.271 § 1 kk i jest działaniem na szkodę konkurenta w celu przysporzenia sobie korzyści

Mamy dwa rodzaje budynków stare i nowe budowane wg. Rozp.MTBiGM z dnia 22.11.2012r. z różnymi zasadami dostępu. Można to przyrównać do dwóch kodeksów drogowych stosowanych zależnie od położenia ulicy i rocznika samochodu. Takie prawo stwarza chaos prawny a dowodem tego jest fakt że tworzenie decyzji trwa średnio 20m-c tj. 610 dni przy ustawowych 60 dniach czyli 10 razy dłużej. W aktualnym systemie prawnym w starych budynkach zapewniony dostęp ma operator stosujący technologię FTTH/GPON pod warunkiem braku w budynku konkurenta z identyczna siecią, co jednak trwa najkrócej rok. Taki operator staje się monopolistą gdyż zapewnia mu to ustawa o WRUIST i wspomniany wyrok SOKIK. To kończy możliwość dostępu dla innych, chyba że pojawi się nowa technologia, lub zmieni się prawo. Np. zarządcy zostaną zobowiązani w określonym terminie do wyposażenia budynków w instalacje wg. Rozp.MTBiGM z dnia 22.11.2012r.

W dniu 28.10.2016r UKE prowadził 192 postępowania, od tego dnia przez 8-miesięcy wydano 16+21+21 pozytywnych decyzji, stąd ilość postępowań zmalała o 58 i wynosi 134. W dniu 23.06.2017r wystąpiono do UKE o podobną informacje i wg. stanu na 27.06.2017r UKE prowadzi 202 postępowania w sprawie budynków i 3 w sprawie podwieszenia linii na słupach energetycznych. Usprawiedliwieniem dla UKE jest fakt że zaległości rzędu 200 wniosków wynikły z prawie dwuletniej przerwy w wydawaniu decyzji za rządów PO przez ówczesnego Prezesa UKE Panią Magdalenę Gaj.

5.ILOŚĆ DECYZJI UKE w IIIkw. i IVkw. 2017r.


W IIIkw. wydano 21 decyzji analogicznie jak w IIkw. Natomiast w IVkw wydano tylko 6 decyzji. Ostatnią decyzję z dnia 6.XI.2017r o dostępie OPL-SM Piast z Wrocławia zamieszczono w Archiwum dnia 2017-11-13. Razem za II półrocze wydano 27 decyzji z tego dla Multimedia 7 decyzji a dla ORANGE 6 decyzji, co stanowi 50% decyzji. W Archiwum brak jest informacji o decyzjach wydanych w styczniu 2018r i nie wiadomo czy tam będą nadal publikowane. W Dzienniku Urzędowym UKE zamieszczono w formie Obwieszczeń wiele informacji o otwarciu postępowań konsultacyjnych. Pogłoski jakoby spadek spowodował brak analiz decyzji UKE, uważam za przesadzony. Tym nie mniej Teleprawo zaczyna ponownie szczegółową analizę wydanych decyzji w 2018r, których ilość publikacji na dzień 13.01.2018r wynosi ZERO. Niecierpliwi mają prawo do wniesienia ponaglenia (art.37 kpa - vide obok).


Korzystając z pomocy Teleprawa

wzbogacasz treść tej witryny gdyż każda sprawa ma inne uwarunkowania  

Nawet korzystając z usług radcy lub adwokata TelePrawo mające pewne doświadczenie, także z analizy decyzji UKE, może być konsultantem w sprawie także przy konstrukcji wniosku, pod warunkiem prawa do publikacji ciekawszych fragmentów i wykrętnych odpowiedzi zarządców, bez podawania danych osoby korzystającej z pomocy.

TelePrawo udziela e-mailem odpowiedzi na pytania związane z tego typu problemami.
Członkowie mogą też liczyć na pomoc w formie opinii dla urzędów i poglądu dla sądów.

Tekst zamieszczono dnia 30 czerwca 2017r, ostatnie uaktualnienie wykonano dnia 13.01.2018r.