Każda praca jest możliwa do wykonania, jeśli podzielić ją na małe odcinki.
Lincoln, Abraham

teleprawo.net

teleprawo@teleprawo.net   tel:523420155

O NAS, KONTAKT, POMOC   |  ARCHIWUM

 PROBLEMY   TELEKOMUNIKACYJNE  -  PRZYKŁADY  -  ROZWIĄZANIA  

Co nowego !

w najbliższych tygodniach i miesiącach 2018r.

UMOWY FINANSE to nowy dział dla operatorów i ich abonentów właścicieli lokali a jego zwiastun poniżej.

Znowelizowane przepisy ustawy o podatkach lokalnych (Dz.U.2017r.poz.1785 z dn.15.09.2017r.) przewidują w Art.3 ust.5. obowiązek wnoszenia przez właścicieli lokali nowego podatku od tzw. części wspólnych tj. klatek schodowych i korytarzy także w piwnicy gdzie doprowadzane są przyłącza telekomunikacyjne operatorów, więcej na nowej stronie   Podatki lokalne .
Z uwagi na ten nowy stan prawny Spółdzielnie straciły tytuł prawny do sprzeciwiania się i stawiania żądań finansowych operatorom instalującym sieć na klatkach schodowych i korytarzach. Stąd możliwe jest przyspieszenie otrzymania decyzji UKE o dostępie w wyniku składania ponagleń do UKE a następnie skarg do WSA.
Więcej na ten temat w "Jak może być lepiej" aktualizowanej części strony Dostęp z żądaniem opłaty.

Proces SQ8LC z Spółdzielnią o instalacje anteny

trwał 25 miesięcy, miał 12 rozpraw i został zakończony pozytywnym wyrokiem dla krótkofalowca.

Opis procesu, opinia biegłego, wyrok sądu vide Szczegóły.

Co dalej z decyzjami UKE o dostępie telekom.

ilość wydanych decyzji w II półroczu 2017r znacznie zmalała.   Szczegóły
statystyka